Aanmelden Proefles
Proefles

Naam
Voornaam
Mobielnummer
Geboortedatum
Vrouw
Man
Opmerking
E-mailadres
Ik heb kennis genomen van de Algemene Voorwaarden en ga hiermee akkoord.
Straat + huisnr.
Postc. +Woonpl.
Kosten
Girale betaling:
Het bedrag moet voor aanvang van de proefles bijgeschreven zijn op NL35 SNSB 086.12.90.755 ten name van Latin Productions.Vrouw
Man
Partner
Vul het formulier volledig in. Onvolledige aanmeldingen worden niet in behandeling genomen. Lees ook de Algemene Voorwaarden


De proeflessen zijn bedoeld om je een kijkje te geven in de cursus.
Metιιn na de proefles krijg je per e-mail alle info over de cursus. Je wordt dan verzocht ons te laten weten of je wel of niet meedoet.